Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

Szent Erzsébet Óvoda logó

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket…”

(Mk 10,14)

Aki megérkezik óvodánkba már az előtérben észreveheti, hogy katolikus intézménybe lépett be. Az aktuális ünnepről kap egy kis tájékoztatást, melynek célja a szülők számára az egyházi ünnepeink megismertetése. Jézus példáját szem előtt tartva várjuk a gyerekeket, akikben szeretnénk felébreszteni a szeretetre, jóságra való törekvés igényét, és vállaljuk, hogy minden gyermekben elültetjük a hit csíráit, erősítjük, fejlesztjük, hogy a gyermek később képessé váljon a felnőtt keresztény életre.
Óvodánk 1980-ban nyitotta meg kapuit Miskolc külvárosában Hejőcsabán, családi házas övezetben. Az önkormányzati fenntartású évek során tagóvodaként üzemelt, változó anyaóvodákkal alkotva egy egységet.
Elérkezett a változás ideje és 2012.szeptember 1-től új szellemiségben folytathatta munkáját az Egri Főegyházmegye fenntartásával, és a Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola tagintézményeként.
Óvodánk három csoportos, 90 férőhellyel rendelkezik. Tágas, esztétikus, jól felszerelt csoportszobákkal várja a gyermekeket a mindennapokban. Udvarunk két részre tagolódik, a kisudvar a kiscsoportosoké, a nagy udvaron pedig a másik két csoport gyermekei játszhatnak. Mindkét udvar fás, a nyári melegben kellő árnyékot adó, illetve az európai Uniós szabályoknak megfelelő játékokkal felszerelt.
A hitéletre nevelés megalapozásánál figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait, befogadó képességüket. A hitre nevelés átszövi az óvodai élet egészét: a köszönési módban, a mindennapos lelki beszélgetés során, az étkezés előtti és utáni imádságban, a templomlátogatások során, a játékban, a tevékenységekben megvalósuló tanulásban, a délutáni pihenés előtti imában, fohászban.
A mindennapokban törekszünk ezen értékrend átadására, a csoportokban a Lelki percek keretében a gyerekek elmondják közösen a reggeli imát, nagycsoportosaink már önállóan fogalmaznak meg fohászokat a jó Istenhez, Bibliai történeteket, szentek életét ismerhetik meg, erkölcsi beszélgetést folytatnak, vallási témájú gyermekdalokat énekelnek, melyeket mozgással teszünk számukra élvezetessé. Ezen alkalmak bensőségesek, megtanítja gyermekeinket egy kicsit befelé is figyelni, ebben a rohanó, örökmozgó világunkban.
Óvodánk védőszentje Szent Erzsébet, akinek élete, jósága, segítőkészsége példaként állítható gyermekek, felnőttek elé egyaránt. Minden évben megünnepeljük a gyerekekkel védőszentünket, amikor versekkel, énekekkel, a nagyobbak A rózsacsoda jelenet előadásával tisztelegnek Szent Erzsébet előtt. Az ünnepet a Szent Erzsébethez szóló óvodaindulónkkal zárjuk.
Szent Erzsébet Katolikus Óvoda előtere
Óvodánk előtere az ideiglenes helyen (az iskolában)
Szent Erzsébet kérünk légy mindig velünk,
Jóságodat látjuk, örül a szívünk,
Légy az oltalmazónk, vigyázzál reánk,
Gyermekek, felnőttek számíthatnak rád.

Életedben tudjuk sok-sok jót tettél,
Szegényeket mindig megsegítettél,
Isten csodát téve segített neked,
Kenyeredből sok friss rózsát teremtett.

Vigyázz ránk, oltalmazz,
Légy velünk mindig,
Vigyázz ránk, ne hagyj el,
Sok kis ovis kér.

Ígérjük, jók leszünk,
Segítjük egymást,
Ígérjük, jók leszünk,
Büszke lehetsz ránk.
Fontosnak tartjuk a családokkal való jó kapcsolat ápolását, a nevelési év során minden családtagot megszólítunk, és kis ünnepséggel kedveskedünk nekik. Az ünnepek örömet, szépséget, értelmet, derűt nyújtanak. A gyermek vallási életének fejlődésében az ünnepeknek nagy jelentőségük van. Feladatunk, hogy a gyermekek elsajátítsák a lélekből fakadó ünneplést, megemlékezést, hagyományteremtést. Az év során a nagyszülőket várjuk októberben az idősek hónapja alkalmából, hiszen a mai családoknak nagy szükségük van segítségre, a nagyszülőkre a mindennapokban, ezért hívjuk őket, ahol gyönyörködhetnek unokáikban.
Gondolunk az édesapákra, akik szintén kiveszik a részüket gyermeknevelésből, így őket is meglepjük egy kis ünnepséggel, ami egy kötetlenebb együtt játszással, sok közös élménnyel egészül ki.
Az édesanyákat pedig anyák napján a hejőcsabai római katolikus templomba várjuk, ahol az orgonaszó, a templom méltó helyet ad ezen ünnep megéléséhez, és lehetőségünk van közösen felköszönteni égi édesanyánkat, Szűz Máriát.
Ezeken kívül természetesen megemlékezünk a nagyobb egyházi-, nemzeti ünnepeinkről, világnapokról /állatok világnapja, víz világnapja, föld napja, madarak és fák napja,stb/. A csoportokban felköszöntjük a gyerekeket születés-, névnapjuk alkalmából, melynek közösségformáló ereje van, és mélyíti kapcsolataikat.
Az egyházi jellegből adódóan nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek minél több jót tegyenek egymással, a nagyobbak már próbáljanak meg lemondani általuk kedvelt dolgokról. Ebben nagy segítségünkre vannak az adventi, és nagyböjti időszakban a jócselekedet tábláink, melyek ösztönzik őket e cselekedetekre.
Az egyházi jelleg mellett nagy figyelmet fordítunk a környezeti nevelésre, ami az egész óvodai nevelésünkben jelen van. Célunk, hogy rácsodálkoztassuk gyermekeinket a jó Isten által teremtett világ szépségeire, megismertessük közvetlen és tágabb környezetünkkel őket.  Segítjük és rávezetjük gyerekeinket arra, hogy hogyan tudnak vigyázni, és gondoskodni az őket körbevevő világról, növényekről, állatokról, természeti kincseinkről, hogy felnőttként természetszerető és természetóvó emberekké váljanak.
Az óvoda épületén kívülre is eljutunk gyermekeinkkel, hogy a tágabb világról is közvetlen tapasztalatot szerezzenek. Ellátogatunk a Csodamalom bábszínházba, a mentőállomásra, könyvtárba, Vadasparkba, vasútállomásra, mely közben megismerhetik az utazás, közlekedés szabályait, ismereteik bővülhetnek.
Törekszünk változatos, élményekben gazdag programokat biztosítani óvodásaink mindennapjaiban, sok vidám örömteli játék, érdekes programok, kézműves tevékenység, mozgás, ének, tánc, mese tölti ki napjaikat.
Jó kapcsolatot alakítottunk ki anyaintézményünkkel, a Gárdonyi Géza Katolikus Iskola igazgatójával, nevelőivel. Nagycsoportosaink részt vesznek az iskola előkészítő foglalkozásokon, a tanító nénik óvodánkban játékos angol foglalkozást tartanak nekik.
Az óvodás évek hamar elrepülnek, de mi a Szent Erzsébet Óvodában arra törekszünk, hogy ezen időszak hittel teli, élményekben gazdag legyen, szeretetteljes, egészséges, esztétikus, kulturált nevelési közegben teljen annak érdekében, hogy a bennük lévő lehetőségek, értékek kibontakozzanak. Az óvodás kor végén örömmel, magabiztosan, megfelelő érettséggel álljanak az iskolai feladatok elé.
Ezen célok elérése érdekében szem előtt kell tartanunk Simon András gondolatát:
„ A gyermekeink akkor tanulják meg a szeretetet, amikor alanyi jogon érzik, hogy szeretve vannak, és nem csak a különleges teljesítményekért, hanem pusztán önmagukért is szerethetőek.”
Kedves érdeklődők!

Óvodánk az átépítés idejére ideiglenesen a Gárdonyi Géza Katolikus Iskolába költözött
/Miskolc, Szeretet utca 5./

Elérhetőségünk: 30-109-8248

Hejőcsabai Óvoda • Szent Erzsébet Katolikus Óvoda